Aromaterapie Karel Hadek

Webová stránka značky: Aromaterapie Karel Hadek
 

AKH

 

JEN TO NEJLEPŠÍ JE DOST DOBRÉ

VÝROBA FYZIOLOGICKÉ KOSMETIKY KLADE VYSOKÉ NÁROKY NA NÁKUP CERTIFIKOVANÝCH SUROVIN NEJVYŠŠÍ KVALITY. TY MUSÍ BÝT VÝHRADNĚ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU, MUSÍ POCHÁZET Z EKOLOGICKY ČISTÝCH NALEZIŠŤ, NESMÍ OBSAHOVAT HERBICIDY, PESTICIDY, TĚŽKÉ KOVY A DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚSI. STEJNĚ VYSOKÉ POŽADAVKY PAK OVŠEM MUSÍ SPLŇOVAT I VLASTNÍ ZPRACOVATELSKÁ TECHNOLOGIE.

S každou surovinou, kterou firma na světových trzích zakoupí, zcela automaticky přichází i analytický certifikát, který stvrzuje vysokou jakost produktu a jeho typické složení. Dovozci si v nejednom případě dokonce nechávají vystavit dvojí nezávislou certifikaci – protože zásobují německé lékárny, pochází první dobrozdání z centrální laboratoře německých lékáren. Druhé vystaví nezávislá laboratoř, která má statut soudního znalce.

Všichni naši zaměstnanci pravidelně absolvují kurz aromaterapie, aby se o svém příštím životním poslání, výrobním programu a obchodní strategii firmy dozvěděli co nejvíce. Každé ze zdejších oddělení si žádá vysokou profesionalitu, všichni se tu stávají významným článkem řetězu – a jak tvrdí německé přísloví, každý řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.

Když pan Hadek na československém trhu před deseti lety začínal, setkal se tu i se zvídavým zájmem, protože kosmetika přicházela ze země, jejíž průmysl ( a to nejen kosmetický) má u nás dobré jméno. Protože šlo navíc o kosmetiku kvalitní a účinnou, byla cesta k zákazníkovi relativně snadná. Rozhodující roli však sehrály odborné kurzy. Za deset let své existence firma proškolila přes pět tisíc profesionálních pracovníků – kosmetiček, maserů, lidí z rehabilitačních center, lékařů a dalších. Když vás aromaterapie osloví a vy postupně začínáte vnímat všechny její přednosti, zákonitě si to nenecháte pro sebe a své poznatky sami předáváte svému okolí, čímž řada zájemců opět geometricky vzrůstá.

AROMATERAPIE Karel Hadek

Žádné produkty od výrobce Aromaterapie Karel Hadek nebyly nalezeny....